Mathabo Makhuta, a Habitat for Humanity Build Solid Ground nevű kezdeményezésének egyik elindítója szerint az Afrikába érkező nemzetközi segélyek elsősorban a vidéki régiókat célozzák. Az elmúlt években azonban egyre több afrikai polgár kezd a nagyvárosokban új életet, így nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ott jelentkező problémák megoldására.

Mi a véleménye az ENSZ új városfejlesztési programjáról?

Az új városfejlesztési program elsősorban a kormányok számára jelent kihívást. Nem azt kell megakadályozni, hogy az emberek a vidéki régiókból a városokba költözzenek, hanem megoldani, hogy ott megfelelő lakhatáshoz jussanak. Fontos, hogy tervek készüljenek a városok gyors növekedése jelentette újfajta problémák megoldására. Sok afrikai város nem rendelkezik ilyen tervekkel, mert a kormányok és az adományozók továbbra is főleg a vidéki régiókra koncentrálnak.

Mik jelenleg az afrikai városok legégetőbb problémái?

Az afrikai városok túlzsúfoltak, a közlekedés, az infrastruktúra és az úthálózat komoly fejlesztésre szorul. A kisebb országokban, mint például az én szülőhazám, a városokban egyszerűen lehetetlen autóval közlekedni. Ahova azelőtt 10 perc alatt eljutottunk, most több mint egy óra az út. Főleg a közlekedési csomópontoknál nagy a káosz. Ennek oka pedig a városi közlekedési politika teljes hiánya. Fontos lenne a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása is. Sokan jó állás reményében költöznek fel vidékről a városba, de gyakran csak a munkahelyüktől távol tudnak lakást bérelni. Emiatt naponta több órát utaznak, ami sok pénzt és időt emészt fel. Itt az idő, hogy a városvezetők szembenézzenek ezekkel a problémákkal, hiszen a megfelelő lakhatás és az alapszolgáltatások elérése alapvető emberi jog.

Európa milyen módon tudná a leghatékonyabban segíteni Afrikát?

Elsősorban azzal, hogy felhívja a figyelmet a problémáinkra. Fontos, hogy itt is megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség, és a nőknek is legyen beleszólásuk a városukat érintő kérdésekbe. Így egyszerűbben és gyorsabban kivitelezhetnék az új városfejlesztési programot. Európai segítséggel egy olyan innováció, mint például az okos városok koncepciója is megvalósulhatna Afrikában.

Mi lenne mindebben az afrikai kormányok szerepe?

A városok megreformáláshoz elsősorban politikai akarat szükséges. Megfelelő kormányzati intézkedések, a fenntartható fejlődésről szóló nyilatkozat és az új városfejlesztési program végrehajtására irányuló politikai akarat nélkül mit sem ér az egész. Az urbanizáció okozta problémák megoldása a kormányok első számú célja kellene, hogy legyen. Ehhez pedig külső lobbi és technikai támogatás is szükséges, hogy a koncepció vonzó legyen az afrikai kormányok számára, és létrejöjjön a megvalósításhoz szükséges politikai akarat.

Az afrikai civil szféra is aktívan részt vesz az urbanizációs problémák megoldásában?

Igen, sok afrikai országban nagyon aktív a civil szféra, főleg a földtulajdonhoz való jogok kérdésében. Szülőhazámban, Lesothóban a civilek inkább a kisebb problémák megoldására koncentrálnak, így komolyabb kérdésekre, mint mondjuk a városiasodás, nem igazán tudnak hatással lenni. A Habitat for Humanity sokat dolgozott Lesothóban azon, hogy megváltozzon a politikusok hozzáállása a témához, különösen az urbanizáció és a földtulajdonhoz való jog témakörében. Kísérleti projekteket indítottunk, hogy megmutassuk, bizonyos modellek és megközelítések igenis működnek. Civil szervezetként magánvállalatokkal is együttműködünk. Ennek köszönhetően árvák és idősek számára biztosíthatunk lakhatást. Ez még mindig nem nyújt megnyugtató megoldást, de az elveink átadásával is segíthetünk. Fontos, hogy törődjünk egymással, és ne csak a hozzánk közel állókkal. Nem gond, ha csak kicsivel járulunk hozzá a közjóhoz, a lényeg, hogy tettünk valamit.

Forrás: https://www.habitat.org/emea/stories/we-need-change-focus

Ez a cikk az Európai Unió támogatásával jött létre. Tartalmáért teljes mértékben az Afrikáért Alapítvány felel és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét